fbpx

Regulamin sprzedaży i uczestnictwa w zajęciach jogi

by justdeliciousx

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi zajęć jogi i stanowi uzupełnienie regulaminu- REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ dostępnego w serwisie www.justdeliciousx.pl.

Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Informacje o usługach i towarach podane w serwisie internetowym  www.justdeliciousx.pl

w szczególności opisy i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu artykułu 71 Kodeksu Cywilnego.

Świadczenie wszystkich Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

ZASADY OGÓLNE

 1. Każdy uczestnik zajęć jogi przed przystąpieniem do pierwszych zajęć zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania go. Justyna Połeć prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Justdeliciousx Justyna Połeć z siedzibą przy ul. Wólczyńska 69b lok.22, 01-931 Warszawa, NIP:1182178447 , REGON: 380918367 nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Przed pierwszymi zajęciami przyjdź co najmniej kwadrans wcześniej, aby zapoznać się z zasadami uczestnictwa w zajęciach.
 3. Jeśli masz jakiekolwiek problemy ze zdrowiem (długotrwałe lub doraźne dolegliwości, schorzenia, kontuzje), menstruację lub jesteś w ciąży, każdorazowo zgłoś ten fakt osobie prowadzącej. W trosce o Twoje bezpieczeństwo dostaniesz wskazówki jak ćwiczyć, aby sobie nie zaszkodzić. Osoby z problemami zdrowotnymi są zobowiązane do zapamiętania indywidualnych wskazówek podanych przez nauczyciela oraz do stosowania tych wskazówek przy każdym powtórzeniu danego ćwiczenia.
 4. Justyna Połeć prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Justdeliciousx Justyna Połeć z siedzibą przy ul. Wólczyńska 69b lok.22, 01-931 Warszawa, NIP:1182178447 , REGON: 380918367 nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków nie zawinionych przez szkołę, ale nie oznacza to zwolnienia z odpowiedzialności cywilnej.
 5. W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz.U. Nr 101, poz. 1095, pkt 6), które mówi o „dopuszczeniu do uczestnictwa w zajęciach wyłącznie osób posiadających zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach lub które złożą podpisane własnoręcznie, (a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego) oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjnych”, dla własnej korzyści i bezpieczeństwa powinnaś/powinieneś przedstawić takie zaświadczenie (lekarskie lub podpisane własnoręcznie) nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty pozostawione na terenie obiektu, gdzie odbywają się zajęcia.

ZALECENIA DLA ĆWICZĄCYCH

 1. Przychodź co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem zajęć. Jest to czas na przebranie się, sprawy formalne i ewentualne pytania do nauczyciela.
 2. Okrycia wierzchnie oraz buty zostaw przy wejściu na sale.
 3. Na zajęcia ubierz się w wygodne ubranie nie krępujące ruchów np. koszulkę i krótkie spodenki. Ćwiczymy boso.
 4. Ćwicz najlepiej 2 godziny po lekkim posiłku. Żołądek powinien być pusty.
 5. Nie ćwicz po spożyciu alkoholu, środków odurzających lub silnych leków. Po wyjściu z sauny, solarium lub długim przebywania na słońcu.
 6. Osoby silnie pocące się proszone są o przynoszenie własnego ręcznika do osuszania ciała.
 7. Przed zajęciami wyłącz telefon i zostaw go w torbie.
 8. W trakcie zajęć nie pij. Jeśli potrzebujesz, zwilż usta lub przepłucz jamę ustną.
 9. Możesz korzystać z mat Usługodawcy, jeśli wcześniej zgłosisz taką potrzebę lub przynieść swoją.
 10. Osoby z chorobami stóp lub ranami proszone są o ćwiczenie na swojej macie.
 11. Jeśli czujesz dyskomfort lub ból, zaprzestań ćwiczenia i poinformuj nauczyciela.
 12. Do sali nie wnoś napojów oraz jedzenia.
 13. Dbaj o czystość i porządek w sali. Po każdym ćwiczeniu odnoś pomoce na ich miejsce.

OPŁATY

 1. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które wnoszą jednorazową opłatę przed zajęciami poprzez zakup wejścia na Stronie. Zakupiona wejściówka obowiązuje jedynie na najbliższych odbywających się zajęciach, których termin w momencie zakupu był podany na Stronie.
 2. Niewykorzystane zajęcia przepadają, ale można go przekazać innej osobie. Należy o tym fakcie poinformować Usługodawce mailowo przez zajęciami. Jeśli nastąpiła sytuacja wyjątkowa i będzie możliwość odrobienia wejścia na następnych zajęciach, takie przypadki będą rozpatrywane indywidualnie, po mailowym zgłoszeniu Usługodawcy.
 3. Cena zajęć przedstawiona jest na stronie przy cenie produktu oraz nie uwzględnia ubezpieczenia.
 4. Osoby uprawnione do wstępu na zajęcia mają prawo:
 • korzystać z sali ćwiczeń w godzinach wybranych zajęć, używać sprzętów szkoły przeznaczonych do ćwiczeń,
 • używać w sali ćwiczeń mat,
 • korzystać z rad i instrukcji nauczyciela prowadzącego zajęcia w danej sali.
 1. Każde zajęcia tworzą całość, której części składowe są równie ważne. Sekwencja zaczyna się wprowadzeniem, a kończy relaksem. Dlatego przychodź punktualnie i nie wychodź przed końcem. W przeciwnym razie możesz źle się poczuć lub zrobić sobie krzywdę.
 2. Szkoła nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych samodzielnie, nie w oparciu o rady i instrukcje nauczyciela. Osoba ćwicząca samodzielnie przyjmuje do wiadomości, że ćwiczenie bez rad i instrukcji nauczyciela może mieć negatywny wpływ na zdrowie. Uczeń bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 3. W sytuacjach nagłych, uniemożliwiających wykorzystanie wykupionych zajęć, prosimy o kontakt z Usługodawcą. Przypadki takie będą rozpatrywane indywidualnie.
 4. W zajęciach uczestniczymy na własną odpowiedzialność.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.

Przebywając na tej witrynie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek. Lubię Ciasteczka! Czytaj Więcej